eTree הינו מיזם סביבתי חברתי שמטרתו לקדם את המודעות לקיימות וליצור קשר בין הסביבה לקהילה.

eTree  הנו פסל עץ אקולוגי, במידותיו של עץ אמיתי המציע מתחם ישיבה מוצל לעוברים ושבים. העץ המייצר אנרגיה ירוקה באמצעות פנלים סולאריים    הממוקמים בצמרתו. הפאנלים מפיקים אנרגיה ישירות מקרני השמש, ובאמצעותה ניתן לספק מגוון שירותים רחב:

      

 ברזיית מים קרים לשתייה

תחנת עגינה להטענת טלפונים חכמים וטאבלטים

מסכי מגע אינטראקטיביים

שירותי אינטרנט 

שוקת מים לבעלי חיים

  תאורת לילה